Khách hàng cá nhân
Khách hàng doanh nghiệp
Khách hàng Quân đội
image slide
image slide
image slide
image slide
image slide
image slide
Bảo hiểm toàn diện học sinh, sinh viên
Bảo hiểm toàn diện học sinh, sinh viên

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

Học sinh đang theo học các trường: nhà trẻ, mẫu giáo, phổ thông cơ sở, phổ thông trung học, các trường đại học, trung học chuyên nghiệp, học sinh học nghề tại Việt Nam.

 

ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM

MIC bồi thường cho Người được bảo hiểm trong những trường hợp sau đây:

-   Điều kiện bảo hiểm A: Chết do ốm đau, bệnh tật

-   Điều kiện bảo hiểm B: Chết hoặc thương tật thân thể do tai nạn;

-   Điều kiện bảo hiểm C: Phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật

-   Điều kiện bảo hiểm D: Nằm viện do ốm đau, bệnh tật, thương tật thân thể do tai nạn

 

SỐ TIỀN BẢO HIỂM

-   Điều kiện A: Đến 20.000.000 đồng/người/vụ.

-   Điều kiện B: Đến 20.000.000 đồng/người/vụ.

-   Điều kiện C: Đến 20.000.000 đồng/người/năm.

-   Điều kiện D: Đến 20.000.000 đồng/người/năm.

 

HỒ SƠ BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM

-    Khi yêu cầu MIC trả tiền bảo hiểm, người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng phải gửi cho MIC các giấy tờ sau đây:

-   Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm có xác nhận của nhà trường, chính quyền địa phương hoặc công an nơi người được bảo hiểm bị tai nạn (trường hợp bị tai nạn);

-   Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bản sao (trích) danh sách người được bảo hiểm;

-   Các chứng từ y tế hợp lệ liên quan đến việc điều trị: Giấy ra viện, Phiếu điều trị, Phiếu mổ (trường hợp phải phẫu thuật), Đơn thuốc, Biên lai thu tiền viện phí, phim X - quang...;

-   Giấy chứng tử (trường hợp chết);

-    Trường hợp người thụ hưởng là người thừa kế hợp pháp phải có thêm Giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp. Trường hợp người được bảo hiểm ủy quyền cho người khác nhận số tiền bảo hiểm, phải có giấy ủy quyền hợp pháp;

-   Các giấy tờ khác theo yêu cầu của MIC (nếu có).

 

Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng tham khảo Quy tắc bảo hiểm của MIC