BẢO HIỂM HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BIỂN (QTC)

Quy tắc chung này áp dụng cho mọi bảo hiểm hàng hoá vận chuyển bằng đường biển bao gồm giá trị hàng hoá, lãi ước tính nếu có, phí bảo hiểm, cước phí và các chi phí khác liên quan ...

BẢO HIỂM HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN TRONG LÃNH THỔ VIỆT NAM

Quy tắc chung này áp dụng cho việc bảo hiểm hàng hoá vận chuyển bằng đường bộ, đường sắt và đường thuỷ thuộc phạm vi lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ...

BẢO HIỂM HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

MIC nhận bảo hiểm đối với các loại hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường hàng không ...

BẢO HIỂM CONTAINER

MIC nhận bảo hiểm các Container chở hàng hóa ...

BẢO HIỂM HÀNG HÓA VÀ CƯỚC PHÍ CHUYỂN PHÁT

MIC là đơn vị tiên phong trên thị trường đã nghiên cứu và triển khai thành công gói sản phẩm với đối tác Viettel Post, bảo hiểm cho các gói/ kiện hàng hóa gửi theo hình thức bưu chính, chuyển phát nhanh, thông qua các ứng dụng công nghệ.

Gọi Ngay

Hotline: 1900558891