Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường biển (QTC)

Quy tắc chung này áp dụng cho mọi bảo hiểm hàng hoá vận chuyển bằng đường biển bao gồm giá trị hàng hoá, lãi ước tính nếu có, phí bảo hiểm, cước phí và các chi phí khác liên quan ...

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam.

Quy tắc chung này áp dụng cho việc bảo hiểm hàng hoá vận chuyển bằng đường bộ, đường sắt và đường thuỷ thuộc phạm vi lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ...

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường hàng không

MIC nhận bảo hiểm đối với các loại hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường hàng không ...

Bảo hiểm Container

MIC nhận bảo hiểm các Container chở hàng hóa ...

Gọi Ngay

Hotline: 1900558891