BẢO HIỂM SỨC KHỎE CHO NGƯỜI VAY TÍN DỤNG
Mua ngay

Với sản phẩm Bảo hiểm Sức khỏe người vay vốn của MIC, khách hàng và người thân luôn an tâm vì được bảo vệ tối đa trước những rủi ro trong cuộc sống.
► Thay khách hàng hoặc người thân hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Tổ chức tín dụng
► Thủ tục tham gia thuận tiện, đơn giản, không yêu cầu khám sức khỏe trước khi cấp đơn.
► Mang lại sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng và người thân

Bảo hiểm người vay như “cây dù che mưa gió” bảo vệ người vay, giúp tránh được những sự cố bất ngờ xảy ra trong cuộc sống sau khi vay tiêu dùng. Trường hợp không may có thể xảy ra như là tử vong, thương tật, mất tích và một số trường hợp khác.

Đặc điểm nổi bật của sản phẩm này

BẢO HIỂM SỨC KHỎE CHO NGƯỜI VAY TÍN DỤNG

Bảo hiểm người vay như “cây dù che mưa gió” bảo vệ người vay, giúp tránh được những sự cố bất ngờ xảy ra trong cuộc sống sau khi vay tiêu dùng. Trường hợp không may có thể xảy ra như là tử vong, thương tật, mất tích và một số trường hợp khác. Thực tế cho thấy, sự đề phòng này đã giúp không ít gia đình giảm được gánh nặng nợ nần cho người thân vì khi có rủi ro xảy ra, công ty bảo hiểm sẽ là bên trả nợ thay cho ngân hàng hay tổ chức tài chính khoản nợ của khách hàng, tạo sự an tâm cho khách hàng và người thân khách hàng.

Đây còn là một trong những tiêu chí quan trọng để các Tổ chức cho vay tại Việt Nam xét duyệt khoản vay cho bạn. Khi bạn mua Bảo hiểm tín dụng tiêu dùng cho khoản vay của mình, xác suất được chấp thuận cho vay của bạn sẽ cao hơn.

Bảo hiểm tín dụng, bảo vệ tối đa
Với sản phẩm Bảo hiểm Sức khỏe người vay vốn của MIC, khách hàng và người thân luôn an tâm vì được bảo vệ tối đa trước những rủi ro trong cuộc sống.
• Thay khách hàng hoặc người thân hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Tổ chức tín dụng
• Thủ tục tham gia thuận tiện, đơn giản, không yêu cầu khám sức khỏe trước khi cấp đơn.
• Mang lại sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng và người thân
1. Quyền lợi bảo hiểm chính:
a. Tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn
b. Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn
c. Tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do ốm đau, bệnh tật, thai sản
d. Mất tích theo công bố của cơ quan có thẩm quyền

2. Quyền lợi bảo hiểm bổ sung
a. Bảo hiểm lãi tiền vay
b. Trợ cấp nằm viện
c. Chuyến bay không thường lệ
d. Bảo hiểm cho trường hợp ngộ độc thức ăn, đồ uống, hít phải chất độc, khí độc
e. Bảo hiểm đình công, nổi loạn và bạo động dân sự
f. Mở rộng phạm vi địa lý
g. Miễn thời gian chờ
Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, Người được bảo hiểm, Người thụ hưởng hoặc Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm phải thông báo ngay cho MIC và trong vòng 30 ngày, phải thông báo bằng văn bản trừ trường hợp có lý do chính đáng.
Hotline: 1900 55 88 91
Xem quy tắc bảo hiểm sức khỏe người vay vốn => Xem tài liệu

BẢO HIỂM SỨC KHỎE CHO NGƯỜI VAY TÍN DỤNG

Bảo hiểm người vay như “cây dù che mưa gió” bảo vệ người vay, giúp tránh được những sự cố bất ngờ xảy ra trong cuộc sống sau khi vay tiêu dùng. Trường hợp không may có thể xảy ra như là tử vong, thương tật, mất tích và một số trường hợp khác. Thực tế cho thấy, sự đề phòng này đã giúp không ít gia đình giảm được gánh nặng nợ nần cho người thân vì khi có rủi ro xảy ra, công ty bảo hiểm sẽ là bên trả nợ thay cho ngân hàng hay tổ chức tài chính khoản nợ của khách hàng, tạo sự an tâm cho khách hàng và người thân khách hàng.

Đây còn là một trong những tiêu chí quan trọng để các Tổ chức cho vay tại Việt Nam xét duyệt khoản vay cho bạn. Khi bạn mua Bảo hiểm tín dụng tiêu dùng cho khoản vay của mình, xác suất được chấp thuận cho vay của bạn sẽ cao hơn.

Bảo hiểm tín dụng, bảo vệ tối đa
Với sản phẩm Bảo hiểm Sức khỏe người vay vốn của MIC, khách hàng và người thân luôn an tâm vì được bảo vệ tối đa trước những rủi ro trong cuộc sống.
• Thay khách hàng hoặc người thân hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Tổ chức tín dụng
• Thủ tục tham gia thuận tiện, đơn giản, không yêu cầu khám sức khỏe trước khi cấp đơn.
• Mang lại sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng và người thân
1. Quyền lợi bảo hiểm chính:
a. Tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn
b. Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn
c. Tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do ốm đau, bệnh tật, thai sản
d. Mất tích theo công bố của cơ quan có thẩm quyền

2. Quyền lợi bảo hiểm bổ sung
a. Bảo hiểm lãi tiền vay
b. Trợ cấp nằm viện
c. Chuyến bay không thường lệ
d. Bảo hiểm cho trường hợp ngộ độc thức ăn, đồ uống, hít phải chất độc, khí độc
e. Bảo hiểm đình công, nổi loạn và bạo động dân sự
f. Mở rộng phạm vi địa lý
g. Miễn thời gian chờ
Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, Người được bảo hiểm, Người thụ hưởng hoặc Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm phải thông báo ngay cho MIC và trong vòng 30 ngày, phải thông báo bằng văn bản trừ trường hợp có lý do chính đáng.
Hotline: 1900 55 88 91
Xem quy tắc bảo hiểm sức khỏe người vay vốn => Xem tài liệu
Mua ngay

Gọi Ngay

Hotline: 1900558891