BẢO HIỂM UNG THƯ
Mua ngay

Sản phẩm Bảo hiểm Bệnh Ung thư – MIC Miracle của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân Đội là lựa chọn tối ưu cho khách hàng giúp chia sẻ gánh nặng tài chính và an tâm điều trị bệnh.

Khi căn bệnh ung thư không còn quá hiếm gặp, mỗi người hãy chủ động xây dựng kế hoạch tài chính dự phòng hiệu quả để sẵn sàng đối phó với chúng. Mua bảo hiểm ung thư là phương án đáng cân nhắc bởi những lợi ích thiết thực và hấp dẫn.

Đặc điểm nổi bật của sản phẩm này

BẢO HIỂM UNG THƯ

Khi căn bệnh ung thư không còn quá hiếm gặp, mỗi người hãy chủ động xây dựng kế hoạch tài chính dự phòng hiệu quả để sẵn sàng đối phó với chúng. Mua bảo hiểm ung thư là phương án đáng cân nhắc bởi những lợi ích thiết thực và hấp dẫn.

Bên cạnh những ảnh hưởng về thể chất và tinh thần, những người bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư thường phải đối mặt với những nỗi lo tài chính. Hơn lúc nào hết, họ cần nhận được sự hỗ trợ và đồng hành cùng họ khi mắc căn bệnh hiểm nghèo này. Sản phẩm Bảo hiểm Bệnh Ung thư – MIC Miracle của Tổng công ty Bảo hiểm Quân Đội là lựa chọn tối ưu cho khách hàng, an tâm lựa chọn những giải pháp điều trị tốt nhất mà không cần phải lo nghĩ về gánh nặng tài chính. 

Ưu điểm nổi bật của sản phẩm:
• Quyền lợi bảo hiểm được thanh toán 1 lần trọn gói cho khách hàng, giúp khách hàng chủ động tài chính đúng vào thời điểm họ cảm thấy có ít lựa chọn
• Quyền lợi bảo hiểm được chi trả sau khi khách hàng bị chẩn đoán ung thư ở mức độ nghiêm trọng lần đầu tiên.
• Chương trình bảo hiểm có thời hạn 1 năm, 5 năm, 10 năm. 
• Phí bảo hiểm hấp dẫn với thủ tục tham gia đơn giản và thuận tiện.
• Phí bảo hiểm khi tham gia dài hạn ưu đãi hơn khi tham gia từng năm.
 
MIC sẽ chi trả cho người được bảo hiểm toàn bộ số tiền bảo hiểm khi có chẩn đoán đầu tiên về việc NĐBH mắc ung thư với mức độ nghiêm trọng thuộc phạm vi bảo hiểm
Người được bảo hiểm hoặc người đại diện Người được bảo hiểm phải gửi thông báo bằng văn bản cho MIC ngay khi có thể thực hiện được đối với bất kỳ sự kiện nào có thể làm phát sinh trách nhiệm bảo hiểm của MIC và trong mọi trường hợp không vượt quá (30) ngày kể từ ngày có kết luận của bác sỹ về bệnh ung thư với mức độ nghiêm trọng trừ trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng theo quy định của Pháp luật
Xem quy tắc bảo hiểm => Xem tài liệu
 

BẢO HIỂM UNG THƯ

Khi căn bệnh ung thư không còn quá hiếm gặp, mỗi người hãy chủ động xây dựng kế hoạch tài chính dự phòng hiệu quả để sẵn sàng đối phó với chúng. Mua bảo hiểm ung thư là phương án đáng cân nhắc bởi những lợi ích thiết thực và hấp dẫn.

Bên cạnh những ảnh hưởng về thể chất và tinh thần, những người bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư thường phải đối mặt với những nỗi lo tài chính. Hơn lúc nào hết, họ cần nhận được sự hỗ trợ và đồng hành cùng họ khi mắc căn bệnh hiểm nghèo này. Sản phẩm Bảo hiểm Bệnh Ung thư – MIC Miracle của Tổng công ty Bảo hiểm Quân Đội là lựa chọn tối ưu cho khách hàng, an tâm lựa chọn những giải pháp điều trị tốt nhất mà không cần phải lo nghĩ về gánh nặng tài chính. 

Ưu điểm nổi bật của sản phẩm:
• Quyền lợi bảo hiểm được thanh toán 1 lần trọn gói cho khách hàng, giúp khách hàng chủ động tài chính đúng vào thời điểm họ cảm thấy có ít lựa chọn
• Quyền lợi bảo hiểm được chi trả sau khi khách hàng bị chẩn đoán ung thư ở mức độ nghiêm trọng lần đầu tiên.
• Chương trình bảo hiểm có thời hạn 1 năm, 5 năm, 10 năm. 
• Phí bảo hiểm hấp dẫn với thủ tục tham gia đơn giản và thuận tiện.
• Phí bảo hiểm khi tham gia dài hạn ưu đãi hơn khi tham gia từng năm.
 
MIC sẽ chi trả cho người được bảo hiểm toàn bộ số tiền bảo hiểm khi có chẩn đoán đầu tiên về việc NĐBH mắc ung thư với mức độ nghiêm trọng thuộc phạm vi bảo hiểm
Người được bảo hiểm hoặc người đại diện Người được bảo hiểm phải gửi thông báo bằng văn bản cho MIC ngay khi có thể thực hiện được đối với bất kỳ sự kiện nào có thể làm phát sinh trách nhiệm bảo hiểm của MIC và trong mọi trường hợp không vượt quá (30) ngày kể từ ngày có kết luận của bác sỹ về bệnh ung thư với mức độ nghiêm trọng trừ trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng theo quy định của Pháp luật
Xem quy tắc bảo hiểm => Xem tài liệu
 
Mua ngay

Gọi Ngay

Hotline: 1900558891