Bảo hiểm Tài sản

Bảo hiểm tài sản doanh nghiệp, nhà cửa, công trình kiến trúc, máy móc, hàng hóa ...

Bảo hiểm Kỹ thuật

Bồi thường cho tổn thất thực tế của máy móc, thiết bị được bảo hiểm ...

Bảo hiểm Hàng hóa

Bảo hiểm cho tất cả mất mát và/hoặc hư hỏng đối với hàng hoá trong quá trình vận chuyển ...

Bảo hiểm Tàu thuyền

Bảo hiểm tàu thuyền MIC bảo vệ người được bảo hiểm trước những rủi ro trong quá trình hoạt động ...

Bảo hiểm Trách nhiệm

Bao gồm: Bảo hiểm trách nhiệm công cộng, Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp chung, ...

Bảo hiểm Con người

Đối tượng bảo hiểm là Công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam có độ tuổi từ 16 tuổi đến 60 tuổi ...

Bảo hiểm Hỗn hợp

Bao gồm: Bảo hiểm tiền, Bảo hiểm trộm cướp và Bảo hiểm lòng trung thành ...

Bảo hiểm Xe cơ giới

Bảo hiểm Xe cơ giới

Gọi Ngay

Hotline: 1900558891