MicAdv

Thông tin tuyển dụng

Tỉnh/thành phố    Vị trí tuyển    
STTMã CVVị trí tuyểnSố lượngLoại hìnhNơi làm việcNgày hết hạn
 1 2017_11_CVBA_HO Chuyên viên BA - Khối CNTT (HN)  3 Toàn thời gian Xem chi tiết để biết 30/04/2017
 2 2017_10_QLML_HO Chuyên viên - Ban Quản lý mạng lưới và Kênh phân phối (Hà Nội)  1 Toàn thời gian Xem chi tiết để biết 15/04/2017
 3 2017_09_CVĐTXDCB_HO Chuyên viên, Ban Đầu tư Xây dựng cơ bản và Phát triển Dự án  1 Toàn thời gian Xem chi tiết để biết 31/03/2017
 4  2017_07_CVQLĐT_HO Chuyên viên - Ban Quản lý Đầu tư (Hà Nội)  2 Toàn thời gian Xem chi tiết để biết 31/03/2017
 5 2017_08_TPKTHC_AG Trưởng phòng Kế toán Hành chính MIC An Giang  1 Toàn thời gian Xem chi tiết để biết 31/03/2017
 6 2017_03_XCG_HO Chuyên viên, Ban Bảo hiểm xe cơ giới (Hà Nội)  1 Toàn thời gian Xem chi tiết để biết 28/02/2017
 7 2017_02_KT_HO Chuyên viên kế toán chuyên quản - Ban Tài chính Kế toán  2 Toàn thời gian Xem chi tiết để biết 28/02/2017
 8 2017_04_GĐĐV_HO Giám đốc MIC KV Hồ Chí Minh  3 Toàn thời gian Xem chi tiết để biết 31/03/2017
 9 2017_06_CVHH_HO Chuyên viên Ban Hàng Hải (Hà Nội)  1 Toàn thời gian Xem chi tiết để biết 31/03/2017
 10 2017_05_CVKD Chuyên viên kinh doanh  10 Toàn thời gian Xem chi tiết để biết 31/03/2017