BẢO HIỂM MỌI RỦI RO TÀI SẢN

MIC nhận bảo hiểm là tài sản của các xí nghiệp sản xuất, thương mại, khách sạn, dịch vụ, tài sản cá nhân… bao gồm: nhà cửa, máy móc, trang thiết bị, vật tư hàng hóa, nguyên vật liệu,...

BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC

Ngày nay, nguy cơ hỏa hoạn, cháy nổ luôn đe dọa đến tài sản, máy móc, hàng hoá, nhà cửa, các công trình kiến trúc, xây dựng… Quý khách hàng sẽ bị tổn thất rất lớn và khó lường trước ...

BẢO HIỂM HỎA HOẠN VÀ CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT

Bảo hiểm Hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt bảo vệ tài sản của doanh nghiệp, hộ gia đình hoặc cá nhân trước những tổn thất xảy ra do các rủi ro được liệt kê cụ thể bao gồm: Cháy; Nổ; Máy bay ...

BẢO HIỂM GIÁN ĐOẠN KINH DOANH

Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh bảo hiểm cho các tổn thất mất giảm thu nhập thực tế cũng như các phụ phí phát sinh từ hậu quả của tổn thất vật chất gây ra do việc gián đoạn hoạt động ...

BẢO HIỂM VƯỜN CÂY CAO SU

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) đánh giá bảo hiểm cây cao su là thị trường tiềm năng được các đơn vị triển khai trồng với quy mô lớn như Binh Đoàn 15, Binh Đoàn 16, ...

BẢO HIỂM THIẾT BỊ DI ĐỘNG TẠI CÁC CHUỐI CỬA HÀNG CỦA VIETTEL

Sản phẩm bảo hiểm thiết bị di động bán qua Viettel Store có tính hấp dẫn hơn các sản phẩm bảo hiểm hiện tại trên thị trường do khách hàng được hưởng tối đa hai lần sửa chữa và thay máy mới trong trường hợp thiết bị di động bị ảnh hưởng đến chức năng hoạt động

BẢO HIỂM CÂY LÚA THEO CHỈ SỐ NĂNG SUẤT

MIC là một trong ba doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam được Bộ Tài chính và Bộ NN&PTNT lựa chọn để triển khai các sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp trong đó có bảo hiểm cây lúa theo chỉ số năng suất.

BẢO HIỂM NHÀ TƯ NHÂN

Việc bảo vệ cho không chỉ ngôi nhà mà cả tài sản bên trong ngôi nhà, MIC đồng hành cùng bạn trên hành trình bảo vệ tổ ấm thân yêu.

Gọi Ngay

Hotline: 1900558891