Layer-46-1-X

Thông báo mất & hủy ấn chỉ MIC Sơn La T9/2021

Hội thao MIC 2022 chào mừng 15 năm thành lập Tổng Công ty
Layer-46-1-X

Bảo hiểm Quân đội: Công ty bảo hiểm phi nhân thọ có ứng dụng Công nghệ Thông tin - Chuyển đổi số tiêu biểu 2022

Trong khuôn khổ chương trình tôn vinh Dịch vụ tài chính Việt Nam tiêu biểu - Financial Services Awards 2022 (FSA) dành cho các Doanh nghiệp tại Việt Nam, MIC đã xuất sắc được Cơ quan quản lý, Hội đồng bình chọn đánh giá thông qua nhiều tiêu chí và được vinh danh “Công ty Bảo hiểm phi nhân thọ có ứng dụng CNTT - chuyển đổi số tiêu biểu 2022”.

Gọi Ngay

Hotline: 1900558891