BẢO HIỂM CÂY LÚA THEO CHỈ SỐ NĂNG SUẤT
Mua ngay

Ngày 18/04/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 58/2018/NĐ-CP Nghị định này quy định về bảo hiểm nông nghiệp và chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp nhằm khuyến khích doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bảo hiểm nông nghiệp và tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân sản xuất trong ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản chủ động khắc phục và bù đắp thiệt hại về tài chính do các rủi ro xảy ra trong quá trình sản xuất.

MIC là một trong ba doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam được Bộ Tài chính và Bộ NN&PTNT lựa chọn để triển khai các sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp trong đó có bảo hiểm cây lúa theo chỉ số năng suất.

Đặc điểm nổi bật của sản phẩm này

BẢO HIỂM CÂY LÚA THEO CHỈ SỐ NĂNG SUẤT

Ngày 18/04/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 58/2018/NĐ-CP Nghị định này quy định về bảo hiểm nông nghiệp và chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp nhằm khuyến khích doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bảo hiểm nông nghiệp và tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân sản xuất trong ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản chủ động khắc phục và bù đắp thiệt hại về tài chính do các rủi ro xảy ra trong quá trình sản xuất.

MIC là một trong ba doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam được Bộ Tài chính và Bộ NN&PTNT lựa chọn để triển khai các sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp trong đó có bảo hiểm cây lúa theo chỉ số năng suất.
MIC sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm mức sụt giảm năng suất do các rủi ro thiên tai và dịch bệnh dưới đây trong thời hạn bảo hiểm:

- Rủi ro thiên tai: Bao gồm bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sét, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, nước dâng, xâm nhập mặn, nắng nóng, hạn hán, rét hại, mưa đá, sương muối, động đất, sóng thần.
- Rủi ro dịch bệnh: Bao gồm bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, lùn sọc đen, đạo ôn, bạc lá, dịch rầy nâu, sâu đục thân. 
- Rủi ro mở rộng: Bồi hoàn chi phí gieo sạ, cấy lại trong trường hợp trên 5 ha lúa thực tế trong xã bị thiệt hại trong thời gian gieo sạ, cấy do các rủi ro được bảo hiểm theo Quy tắc này gây ra.

• Thiên tai và dịch bệnh/dịch hại phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố hoặc xác nhận.
Ngay khi phát hiện sự kiện có thể được bảo hiểm, vui lòng liên hệ ngay với MIC theo số Hotline: 1900 55 88 91 để được hướng dẫn
Xem quy tắc Bảo hiểm Cây lúa => Xem chi tiết

BẢO HIỂM CÂY LÚA THEO CHỈ SỐ NĂNG SUẤT

Ngày 18/04/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 58/2018/NĐ-CP Nghị định này quy định về bảo hiểm nông nghiệp và chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp nhằm khuyến khích doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bảo hiểm nông nghiệp và tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân sản xuất trong ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản chủ động khắc phục và bù đắp thiệt hại về tài chính do các rủi ro xảy ra trong quá trình sản xuất.

MIC là một trong ba doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam được Bộ Tài chính và Bộ NN&PTNT lựa chọn để triển khai các sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp trong đó có bảo hiểm cây lúa theo chỉ số năng suất.
MIC sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm mức sụt giảm năng suất do các rủi ro thiên tai và dịch bệnh dưới đây trong thời hạn bảo hiểm:

- Rủi ro thiên tai: Bao gồm bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sét, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, nước dâng, xâm nhập mặn, nắng nóng, hạn hán, rét hại, mưa đá, sương muối, động đất, sóng thần.
- Rủi ro dịch bệnh: Bao gồm bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, lùn sọc đen, đạo ôn, bạc lá, dịch rầy nâu, sâu đục thân. 
- Rủi ro mở rộng: Bồi hoàn chi phí gieo sạ, cấy lại trong trường hợp trên 5 ha lúa thực tế trong xã bị thiệt hại trong thời gian gieo sạ, cấy do các rủi ro được bảo hiểm theo Quy tắc này gây ra.

• Thiên tai và dịch bệnh/dịch hại phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố hoặc xác nhận.
Ngay khi phát hiện sự kiện có thể được bảo hiểm, vui lòng liên hệ ngay với MIC theo số Hotline: 1900 55 88 91 để được hướng dẫn
Xem quy tắc Bảo hiểm Cây lúa => Xem chi tiết
Mua ngay

Gọi Ngay

Hotline: 1900558891