BẢO HIỂM SỨC KHỎE TOÀN CẦU
Mua ngay

Bảo hiểm sức khỏe toàn cầu, chi trả quyền lợi bảo hiểm trên toàn thế giới lên đến 46 TỶ ĐỒNG

Sản phẩm được thiết kế gồm 09 gói bảo hiểm, mỗi gói đều có các lựa chọn tương ứng về phạm vi địa lý, cũng như kết hợp các quyền lợi tương ứng.

Đặc điểm nổi bật của sản phẩm này

BẢO HIỂM SỨC KHOẺ TOÀN CẦU

Sản phẩm được thiết kế gồm 09 gói bảo hiểm, mỗi gói đều có các lựa chọn tương ứng về phạm vi địa lý, bao gồm:
- Việt Nam
- Châu Á ngoại trừ Trung Quốc, Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan
- Toàn thế giới ngoại trừ Mỹ
- Toàn thế giới

Các quyền lợi được chi trả bao gồm: 
- Quyền lợi điều trị nội trú;
- Quyền lợi điều trị trước khi nhập viện và sau khi xuất viện;
- Quyền lợi điều trị ung thư và chạy thận nhân tạo;
- Quyền lợi bệnh/dị tật bẩm sinh;
- Quyền lợi HIV/AIDS;
- Quyền lợi điều trị ngoại trú;
- Quyền lợi chăm sóc giai đoạn cuối;
- Vận chuyển y tế và hỗ trợ y tế khẩn cấp;
- Quyền lợi vận chuyển y tế cấp cứu bằng đường bộ;
- Quyền lợi chân tay giả;
- Quyền lợi thiết bị y tế lâu dài;
- Quyền lợi nha khoa;
- Quyền lợi mắt;
- Quyền lợi chăm sóc sức khỏe;
- Quyền lợi thai sản;
Tùy thuộc vào từng gói bảo hiểm sẽ kết hợp các quyền lợi tương ứng.

 
MUA NGAY ►
 
 
♦ Đối tượng được bảo hiểm
- Người Việt Nam sống và làm việc tại Việt Nam; hoặc
- Học sinh, sinh viên Việt Nam học tập toàn thời gian ở nước ngoài; hoặc
- Người Việt Nam đang làm việc tạm thời ở nước ngoài và sẽ trở về Việt Nam; hoặc
- Người nước ngoài sinh sống và làm việc hợp pháp tại Việt Nam.
Đối với những người cư trú bên ngoài Việt Nam (không bao gồm các Quốc gia bị cấm vận), phải được MIC chấp thuận bằng văn bản về việc đủ điều kiện tham gia bảo hiểm.

♦ Đối tượng tham gia
Người được bảo hiểm từ đủ mười lăm (15) ngày tuổi trở lên và không quá bảy mươi (70) tuổi tại thời điểm yêu cầu bảo hiểm và tái tục đến tám mươi tư (84) tuổi.

♦ Thời gian chờ
Áp dụng thời gian chờ đối với phục hồi nha khoa, điều trị tâm thần, thai sản và điều trị HIV/AIDS

♦ Bảng quyền lợi rút gọn 
MUA NGAY ►
 
 
 
Vui lòng liên hệ trước cho MIC khi Quý khách điều trị nội trú hoặc ngoại để trú để xác định phạm vi bảo hiểm của mình

Liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm:
Hotline 24/7: 1900558891
Email: connguoi@mic.vn
Website: mic.vn

Liên quan đến giải quyết bồi thường, dịch vụ vận chuyển cấp cứu khẩn cấp quốc tế IEMA và ý kiến y tế thứ hai SMO
Việt Nam: 1900636630
Nước ngoài: (+84) 919943553
Email: globalcare@Insmart.com.vn

Gửi hồ sơ yêu cầu bồi thường
Công ty Cổ phần Insmart, tầng 25, toàn nhà TTTM & dịch vụ Ngọc Khánh, Số 1 Phạm Huy Thông, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
 
MUA NGAY ►
 
 
 
  


 
1. Bảng Quyền lợi rút gọn: XEM TÀI LIỆU

2. File Brochure (VN): XEM TÀI LIỆU

3. Thông báo Bồi thường: XEM TÀI LIỆU

 
MUA NGAY ►
 

BẢO HIỂM SỨC KHOẺ TOÀN CẦU

Sản phẩm được thiết kế gồm 09 gói bảo hiểm, mỗi gói đều có các lựa chọn tương ứng về phạm vi địa lý, bao gồm:
- Việt Nam
- Châu Á ngoại trừ Trung Quốc, Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan
- Toàn thế giới ngoại trừ Mỹ
- Toàn thế giới

Các quyền lợi được chi trả bao gồm: 
- Quyền lợi điều trị nội trú;
- Quyền lợi điều trị trước khi nhập viện và sau khi xuất viện;
- Quyền lợi điều trị ung thư và chạy thận nhân tạo;
- Quyền lợi bệnh/dị tật bẩm sinh;
- Quyền lợi HIV/AIDS;
- Quyền lợi điều trị ngoại trú;
- Quyền lợi chăm sóc giai đoạn cuối;
- Vận chuyển y tế và hỗ trợ y tế khẩn cấp;
- Quyền lợi vận chuyển y tế cấp cứu bằng đường bộ;
- Quyền lợi chân tay giả;
- Quyền lợi thiết bị y tế lâu dài;
- Quyền lợi nha khoa;
- Quyền lợi mắt;
- Quyền lợi chăm sóc sức khỏe;
- Quyền lợi thai sản;
Tùy thuộc vào từng gói bảo hiểm sẽ kết hợp các quyền lợi tương ứng.

 
MUA NGAY ►
 
 
♦ Đối tượng được bảo hiểm
- Người Việt Nam sống và làm việc tại Việt Nam; hoặc
- Học sinh, sinh viên Việt Nam học tập toàn thời gian ở nước ngoài; hoặc
- Người Việt Nam đang làm việc tạm thời ở nước ngoài và sẽ trở về Việt Nam; hoặc
- Người nước ngoài sinh sống và làm việc hợp pháp tại Việt Nam.
Đối với những người cư trú bên ngoài Việt Nam (không bao gồm các Quốc gia bị cấm vận), phải được MIC chấp thuận bằng văn bản về việc đủ điều kiện tham gia bảo hiểm.

♦ Đối tượng tham gia
Người được bảo hiểm từ đủ mười lăm (15) ngày tuổi trở lên và không quá bảy mươi (70) tuổi tại thời điểm yêu cầu bảo hiểm và tái tục đến tám mươi tư (84) tuổi.

♦ Thời gian chờ
Áp dụng thời gian chờ đối với phục hồi nha khoa, điều trị tâm thần, thai sản và điều trị HIV/AIDS

♦ Bảng quyền lợi rút gọn 
MUA NGAY ►
 
 
 
Vui lòng liên hệ trước cho MIC khi Quý khách điều trị nội trú hoặc ngoại để trú để xác định phạm vi bảo hiểm của mình

Liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm:
Hotline 24/7: 1900558891
Email: connguoi@mic.vn
Website: mic.vn

Liên quan đến giải quyết bồi thường, dịch vụ vận chuyển cấp cứu khẩn cấp quốc tế IEMA và ý kiến y tế thứ hai SMO
Việt Nam: 1900636630
Nước ngoài: (+84) 919943553
Email: globalcare@Insmart.com.vn

Gửi hồ sơ yêu cầu bồi thường
Công ty Cổ phần Insmart, tầng 25, toàn nhà TTTM & dịch vụ Ngọc Khánh, Số 1 Phạm Huy Thông, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
 
MUA NGAY ►
 
 
 
  


 
1. Bảng Quyền lợi rút gọn: XEM TÀI LIỆU

2. File Brochure (VN): XEM TÀI LIỆU

3. Thông báo Bồi thường: XEM TÀI LIỆU

 
MUA NGAY ►
 

Mua ngay

Gọi Ngay

Hotline: 1900558891