BẢO HIỂM THIẾT BỊ DI ĐỘNG TẠI CÁC CHUỐI CỬA HÀNG CỦA VIETTEL
Mua ngay

Sản phẩm bảo hiểm thiết bị di động bán qua Viettel Store có tính hấp dẫn hơn các sản phẩm bảo hiểm hiện tại trên thị trường do khách hàng được hưởng tối đa hai lần sửa chữa và thay máy mới trong trường hợp thiết bị di động bị ảnh hưởng đến chức năng hoạt động.

Ngày nay điện thoại di động đã trở thành một vật dụng thiết yếu trong cuộc sống. Chúng còn là thứ để giới trẻ thể hiện cá tính của mình. Điện thoại đang tác động lên đời sống của chúng ta từng ngày, từng giờ. Thấu hiểu điều đó, MIC hợp tác với Viettel store thiết kế riêng một gói sản phẩm bảo hiểm cho các thiết bị di động. 

Đặc điểm nổi bật của sản phẩm này

BẢO HIỂM THIẾT BỊ DI ĐỘNG TẠI CÁC CHUỖI CỬA HÀNG CỦA VIETTEL

 Ngày nay điện thoại di động đã trở thành một vật dụng thiết yếu trong cuộc sống. Chúng còn là thứ để giới trẻ thể hiện cá tính của mình. Điện thoại đang tác động lên đời sống của chúng ta từng ngày, từng giờ.
Thấu hiểu điều đó, MIC hợp tác với Viettel store thiết kế riêng một gói sản phẩm bảo hiểm cho các thiết bị di động. 
Sản phẩm bảo hiểm thiết bị di động bán qua Viettel Store có tính hấp dẫn hơn các sản phẩm bảo hiểm hiện tại trên thị trường do khách hàng được hưởng tối đa hai lần sửa chữa và thay máy mới trong trường hợp thiết bị di động bị ảnh hưởng đến chức năng hoạt động.
MIC  bảo hiểm cho: 
- Thiệt hại do tai nạn hoặc thiệt hại do ác ý làm ảnh hưởng bất lợi đến chức năng của thiết bị di động của Người được bảo hiểm bao gồm (nhưng không giới hạn) rơi, va chạm, tiếp xúc với lửa và chất lỏng và các thiết hại khác không bị loại trừ trong Quy tắc bảo hiểm.
- Số sự kiện được bảo hiểm tối đa được nêu rõ trong Giấy chứng nhận bảo hiểm. Hiện tại tối đa là hai (02) lần sửa chữa và/hoặc thay thế mới thiết bị trong thời hạn bảo hiểm.
Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, khách hàng vui lòng liên hệ với MIC hoặc đến cửa hàng Viettel store gần nhất, đồng thời chuẩn bị những chứng từ sau:
- Giấy Yêu cầu bồi thường theo mẫu của MIC.
- Tài liệu thể hiện thông tin của Người được bảo hiểm (Bản sao có chứng thực CMND hoặc CCCD).
- Đối với bất kỳ sự cố dẫn đến Yêu cầu bồi thường nào trong thời gian sử dụng ở nước ngoài, người được bảo hiểm phải giữ lại toàn bộ các chứng từ gốc (hóa đơn liên quan chi phí sửa chữa)
Xem quy tắc bảo hiểm thiết bị di động => Xem tài liệu

BẢO HIỂM THIẾT BỊ DI ĐỘNG TẠI CÁC CHUỖI CỬA HÀNG CỦA VIETTEL

 Ngày nay điện thoại di động đã trở thành một vật dụng thiết yếu trong cuộc sống. Chúng còn là thứ để giới trẻ thể hiện cá tính của mình. Điện thoại đang tác động lên đời sống của chúng ta từng ngày, từng giờ.
Thấu hiểu điều đó, MIC hợp tác với Viettel store thiết kế riêng một gói sản phẩm bảo hiểm cho các thiết bị di động. 
Sản phẩm bảo hiểm thiết bị di động bán qua Viettel Store có tính hấp dẫn hơn các sản phẩm bảo hiểm hiện tại trên thị trường do khách hàng được hưởng tối đa hai lần sửa chữa và thay máy mới trong trường hợp thiết bị di động bị ảnh hưởng đến chức năng hoạt động.
MIC  bảo hiểm cho: 
- Thiệt hại do tai nạn hoặc thiệt hại do ác ý làm ảnh hưởng bất lợi đến chức năng của thiết bị di động của Người được bảo hiểm bao gồm (nhưng không giới hạn) rơi, va chạm, tiếp xúc với lửa và chất lỏng và các thiết hại khác không bị loại trừ trong Quy tắc bảo hiểm.
- Số sự kiện được bảo hiểm tối đa được nêu rõ trong Giấy chứng nhận bảo hiểm. Hiện tại tối đa là hai (02) lần sửa chữa và/hoặc thay thế mới thiết bị trong thời hạn bảo hiểm.
Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, khách hàng vui lòng liên hệ với MIC hoặc đến cửa hàng Viettel store gần nhất, đồng thời chuẩn bị những chứng từ sau:
- Giấy Yêu cầu bồi thường theo mẫu của MIC.
- Tài liệu thể hiện thông tin của Người được bảo hiểm (Bản sao có chứng thực CMND hoặc CCCD).
- Đối với bất kỳ sự cố dẫn đến Yêu cầu bồi thường nào trong thời gian sử dụng ở nước ngoài, người được bảo hiểm phải giữ lại toàn bộ các chứng từ gốc (hóa đơn liên quan chi phí sửa chữa)
Xem quy tắc bảo hiểm thiết bị di động => Xem tài liệu
Mua ngay

Gọi Ngay

Hotline: 1900558891