BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE ĐỐI VỚI HÀNG HÓA TRÊN XE
Mua ngay

MIC hỗ trợ chủ xe bồi thường cho chủ hàng trước những tổn thất hàng hóa vận chuyển trên xe trong trường hợp xe bị đâm, va, lật, đổ, rơi, chìm; hỏa hoạn, cháy, nổ; bị các vật thể khác rơi, va chạm vào; những tai nạn bất khả kháng do thiên nhiên …

Đặc điểm nổi bật của sản phẩm này

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE ĐỐI VỚI HÀNG HÓA TRÊN XE

MIC hỗ trợ chủ xe bồi thường cho chủ hàng trước những tổn thất hàng hóa vận chuyển trên xe trong trường hợp xe bị đâm, va, lật, đổ, rơi, chìm; hỏa hoạn, cháy, nổ; bị các vật thể khác rơi, va chạm vào; những tai nạn bất khả kháng do thiên nhiên …
1. MIC nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của Chủ xe đối với hàng hoá vận chuyển theo hợp đồng vận chuyển giữa Chủ xe và chủ hàng trong phạm vi lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nếu Chủ xe có yêu cầu bảo hiểm cho hàng hoá vận chuyển ngoài lãnh thổ Việt Nam, Chủ xe và MIC phải có thoả thuận riêng. 
Trách nhiệm dân sự của Chủ xe đối với hàng hoá vận chuyển được hiểu là số tiền Chủ xe phải chịu trách nhiệm bồi thường cho chủ hàng theo quy định của Bộ Luật dân sự đối với những thiệt hại về hàng hoá vận chuyển trên xe trong những trường hợp xe bị: đâm va, lật đổ, rơi, chìm, hỏa hoạn, cháy, nổ; bị các vật thể khác rơi/va chạm vào; những tai họa bất khả kháng do thiên nhiên (như: Bão, lũ lụt, sụt lở, sét đánh, mưa đá, động đất, sóng thần). 
2. Ngoài ra, MIC còn thanh toán cho Chủ xe các chi phí cần thiết, hợp lý nhằm: 
a) Ngăn ngừa, giảm nhẹ tổn thất cho hàng hoá;
b) Bảo quản, xếp dỡ, lưu kho, lưu bãi hàng hoá trong quá trình vận chuyển do hậu quả của tai nạn; 
c) Giám định tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm.
3. Trong mọi trường hợp, tổng các khoản bồi thường và chi phí nêu trên không vượt quá mức trách nhiệm bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc Hợp đồng bảo hiểm
Khi xảy ra tổn thất cần giữ nguyên hiện trường, áp dụng các biện pháp cứu chữa thương tổn về người và hạn chế các tổn thất, thiệt hại về tài sản. Báo ngay cho cảnh sát giao thông hoặc cơ quan công an, chính quyền địa phương để phối hợp giải quyết tai nạn, gọi ngay hotline trên giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc tổng đài CSKH 1900558891, thông báo tổn thất và nhận hướng dẫn cụ thể.
Hồ sơ yêu cầu bồi thường gồm những tài liệu sau:
1. Tài liệu do Chủ xe cung cấp:
1.1. Thông báo tổn thất và yêu cầu bồi thường (theo mẫu của MIC);
1.2. Tài liệu liên quan đến xe, người điều khiển xe (bản sao có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc bản photocopy có xác nhận của nhân viên MIC sau khi đã đối chiếu với bản chính) như sau: 
a) Giấy chứng nhận bảo hiểm và/hoặc Hợp đồng bảo hiểm và các thỏa thuận khác bằng văn bản (nếu có);
b) Giấy đăng ký xe, Giấy phép lái xe hợp lệ của người điều khiển xe bị tổn thất; 
c) Các giấy tờ liên quan đến mua bán, chuyển nhượng, cho, tặng, uỷ quyền sử dụng xe (nếu có);
d) Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ hợp lệ (trừ trường hợp xe lưu hành tạm thời có văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền hoặc hoạt động trong thời gian thực hiện thủ tục đăng ký, kiểm định lần đầu tiên tại Việt Nam.)
1.3. Tài liệu chứng minh thiệt hại về tài sản, bao gồm:
a) Hóa đơn, chứng từ hợp lệ về việc sửa chữa, thay mới tài sản bị thiệt hại
b) Các giấy tờ chứng minh chi phí cần thiết và hợp lý mà Chủ xe đã chi ra để giảm thiểu tổn thất hay để thực hiện theo chỉ dẫn của MIC.
1.4. Tài liệu chứng minh thiệt hại về hàng hoá, bao gồm: Chứng từ xác định nguồn gốc, giá trị hàng hoá như: Hợp đồng vận chuyển, Phiếu xuất kho, Phiếu nhập kho; Hoá đơn mua bán hàng hoá; Biên bản giám định thiệt hại; Hoá đơn thanh lý… kèm theo bản kê chi tiết hàng hoá và các chứng từ liên quan khác. 
1.5. Biên bản thỏa thuận/hòa giải (trong trường hợp hòa giải);
1.6. Bản án hoặc Quyết định có hiệu lực của Tòa án (nếu có);
1.7. Các tài liệu cần thiết để chuyển quyền cho MIC đòi bồi thường từ bên gây thiệt hại cho xe được bảo hiểm mà Chủ xe đã được MIC giải quyết bồi thường thiệt hại này (trong trường hợp đòi người thứ ba).
2. Tài liệu do MIC phối hợp với Chủ xe để thu thập:
2.1. Bản sao có xác nhận của cơ quan công an trong trường hợp tai nạn có sự tham gia giải quyết của cơ quan công an, bao gồm:
a) Biên bản khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn (nếu có);
b) Sơ đồ hiện trường tai nạn, bản ảnh (nếu có);
c) Biên bản khám nghiệm phương tiện liên quan đến tai nạn (nếu có);
d) Thông báo sơ bộ kết quả điều tra ban đầu vụ tai nạn (nếu có);
đ) Biên bản giải quyết tai nạn (nếu có); Bản kết luận điều tra tai nạn (nếu có);
2.2. Các tài liệu liên quan đến trách nhiệm của người thứ ba (nếu có);
2.3.  Biên bản giám định thiệt hại được các bên thống nhất;
3.  Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).
Xem quy tắc bảo hiểm => Xem tài liệu

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE ĐỐI VỚI HÀNG HÓA TRÊN XE

MIC hỗ trợ chủ xe bồi thường cho chủ hàng trước những tổn thất hàng hóa vận chuyển trên xe trong trường hợp xe bị đâm, va, lật, đổ, rơi, chìm; hỏa hoạn, cháy, nổ; bị các vật thể khác rơi, va chạm vào; những tai nạn bất khả kháng do thiên nhiên …
1. MIC nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của Chủ xe đối với hàng hoá vận chuyển theo hợp đồng vận chuyển giữa Chủ xe và chủ hàng trong phạm vi lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nếu Chủ xe có yêu cầu bảo hiểm cho hàng hoá vận chuyển ngoài lãnh thổ Việt Nam, Chủ xe và MIC phải có thoả thuận riêng. 
Trách nhiệm dân sự của Chủ xe đối với hàng hoá vận chuyển được hiểu là số tiền Chủ xe phải chịu trách nhiệm bồi thường cho chủ hàng theo quy định của Bộ Luật dân sự đối với những thiệt hại về hàng hoá vận chuyển trên xe trong những trường hợp xe bị: đâm va, lật đổ, rơi, chìm, hỏa hoạn, cháy, nổ; bị các vật thể khác rơi/va chạm vào; những tai họa bất khả kháng do thiên nhiên (như: Bão, lũ lụt, sụt lở, sét đánh, mưa đá, động đất, sóng thần). 
2. Ngoài ra, MIC còn thanh toán cho Chủ xe các chi phí cần thiết, hợp lý nhằm: 
a) Ngăn ngừa, giảm nhẹ tổn thất cho hàng hoá;
b) Bảo quản, xếp dỡ, lưu kho, lưu bãi hàng hoá trong quá trình vận chuyển do hậu quả của tai nạn; 
c) Giám định tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm.
3. Trong mọi trường hợp, tổng các khoản bồi thường và chi phí nêu trên không vượt quá mức trách nhiệm bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc Hợp đồng bảo hiểm
Khi xảy ra tổn thất cần giữ nguyên hiện trường, áp dụng các biện pháp cứu chữa thương tổn về người và hạn chế các tổn thất, thiệt hại về tài sản. Báo ngay cho cảnh sát giao thông hoặc cơ quan công an, chính quyền địa phương để phối hợp giải quyết tai nạn, gọi ngay hotline trên giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc tổng đài CSKH 1900558891, thông báo tổn thất và nhận hướng dẫn cụ thể.
Hồ sơ yêu cầu bồi thường gồm những tài liệu sau:
1. Tài liệu do Chủ xe cung cấp:
1.1. Thông báo tổn thất và yêu cầu bồi thường (theo mẫu của MIC);
1.2. Tài liệu liên quan đến xe, người điều khiển xe (bản sao có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc bản photocopy có xác nhận của nhân viên MIC sau khi đã đối chiếu với bản chính) như sau: 
a) Giấy chứng nhận bảo hiểm và/hoặc Hợp đồng bảo hiểm và các thỏa thuận khác bằng văn bản (nếu có);
b) Giấy đăng ký xe, Giấy phép lái xe hợp lệ của người điều khiển xe bị tổn thất; 
c) Các giấy tờ liên quan đến mua bán, chuyển nhượng, cho, tặng, uỷ quyền sử dụng xe (nếu có);
d) Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ hợp lệ (trừ trường hợp xe lưu hành tạm thời có văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền hoặc hoạt động trong thời gian thực hiện thủ tục đăng ký, kiểm định lần đầu tiên tại Việt Nam.)
1.3. Tài liệu chứng minh thiệt hại về tài sản, bao gồm:
a) Hóa đơn, chứng từ hợp lệ về việc sửa chữa, thay mới tài sản bị thiệt hại
b) Các giấy tờ chứng minh chi phí cần thiết và hợp lý mà Chủ xe đã chi ra để giảm thiểu tổn thất hay để thực hiện theo chỉ dẫn của MIC.
1.4. Tài liệu chứng minh thiệt hại về hàng hoá, bao gồm: Chứng từ xác định nguồn gốc, giá trị hàng hoá như: Hợp đồng vận chuyển, Phiếu xuất kho, Phiếu nhập kho; Hoá đơn mua bán hàng hoá; Biên bản giám định thiệt hại; Hoá đơn thanh lý… kèm theo bản kê chi tiết hàng hoá và các chứng từ liên quan khác. 
1.5. Biên bản thỏa thuận/hòa giải (trong trường hợp hòa giải);
1.6. Bản án hoặc Quyết định có hiệu lực của Tòa án (nếu có);
1.7. Các tài liệu cần thiết để chuyển quyền cho MIC đòi bồi thường từ bên gây thiệt hại cho xe được bảo hiểm mà Chủ xe đã được MIC giải quyết bồi thường thiệt hại này (trong trường hợp đòi người thứ ba).
2. Tài liệu do MIC phối hợp với Chủ xe để thu thập:
2.1. Bản sao có xác nhận của cơ quan công an trong trường hợp tai nạn có sự tham gia giải quyết của cơ quan công an, bao gồm:
a) Biên bản khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn (nếu có);
b) Sơ đồ hiện trường tai nạn, bản ảnh (nếu có);
c) Biên bản khám nghiệm phương tiện liên quan đến tai nạn (nếu có);
d) Thông báo sơ bộ kết quả điều tra ban đầu vụ tai nạn (nếu có);
đ) Biên bản giải quyết tai nạn (nếu có); Bản kết luận điều tra tai nạn (nếu có);
2.2. Các tài liệu liên quan đến trách nhiệm của người thứ ba (nếu có);
2.3.  Biên bản giám định thiệt hại được các bên thống nhất;
3.  Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).
Xem quy tắc bảo hiểm => Xem tài liệu
Mua ngay

Gọi Ngay

Hotline: 1900558891