BẢO HIỂM DU LỊCH TRONG NƯỚC
Mua ngay

Nếu bạn có kế hoạch thực hiện các chuyến du ngoạn tại các tỉnh thành Việt Nam thì bảo hiểm du lịch trong nước là một phương án bạn nên cân nhắc sử dụng. Nhiều người nghĩ du lịch nội địa sẽ rất đơn giản và không có nhiều sự cố nghiêm trọng xảy ra. Thế nhưng, thực tế khi bạn tham gia những chuyến đi trong nước, một số rủi ro vẫn luôn “rình rập” xung quanh.
 “Bảo hiểm du lịch trong nước” của MIC là chương trình bảo hiểm cho người Việt Nam đi du lịch trong nước theo chuyến, theo khu vực du lịch.

Chương trình Bảo hiểm du lịch trong nước được thiết kế phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của bạn. Bạn sẽ an tâm tuyệt đối cả về tính mạng và sức khỏe trước các rủi ro tai nạn, ốm đau, bệnh tật.

Đặc điểm nổi bật của sản phẩm này

BẢO HIỂM DU LỊCH TRONG NƯỚC

Nếu bạn có kế hoạch thực hiện các chuyến du ngoạn tại các tỉnh thành Việt Nam thì bảo hiểm du lịch trong nước là một phương án bạn nên cân nhắc sử dụng.
Nhiều người nghĩ du lịch nội địa sẽ rất đơn giản và không có nhiều sự cố nghiêm trọng xảy ra. Thế nhưng, thực tế khi bạn tham gia những chuyến đi trong nước, một số rủi ro vẫn luôn “rình rập” xung quanh.
 “Bảo hiểm du lịch trong nước” của MIC là chương trình bảo hiểm cho người Việt Nam đi du lịch trong nước theo chuyến, theo khu vực du lịch. Bảo hiểm du lịch trong nước là người bạn đồng hành không thể thiếu trong mọi chuyến du lịch, thăm thân, hoặc đi công tác.
Chương trình Bảo hiểm du lịch trong nước được thiết kế phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của bạn. Bạn sẽ an tâm tuyệt đối cả về tính mạng và sức khỏe trước các rủi ro tai nạn, ốm đau, bệnh tật.
1. Tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn
2. Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn
3. Thương tật tạm thời do tai nạn
4. Tử vong do ốm đau, bệnh tật
5. Hậu quả trong vòng (1) năm kể từ ngày xảy ra tai nạn
Khi rủi ro được bảo hiểm xảy ra, người được bảo hiểm hoặc đại diện người được bảo hiểm cần phải:
a. Thông báo ngay cho MIC gần nhất hoặc khách sạn hay tổ chức du lịch biết trong vòng hai mươi tư (24) giờ trừ trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng theo quy định của pháp luật.
b. Thực hiện những chỉ dẫn của MIC, khách sạn hoặc tổ chức du lịch.
Xem quy tắc bảo hiểm => Xem chi tiết

BẢO HIỂM DU LỊCH TRONG NƯỚC

Nếu bạn có kế hoạch thực hiện các chuyến du ngoạn tại các tỉnh thành Việt Nam thì bảo hiểm du lịch trong nước là một phương án bạn nên cân nhắc sử dụng.
Nhiều người nghĩ du lịch nội địa sẽ rất đơn giản và không có nhiều sự cố nghiêm trọng xảy ra. Thế nhưng, thực tế khi bạn tham gia những chuyến đi trong nước, một số rủi ro vẫn luôn “rình rập” xung quanh.
 “Bảo hiểm du lịch trong nước” của MIC là chương trình bảo hiểm cho người Việt Nam đi du lịch trong nước theo chuyến, theo khu vực du lịch. Bảo hiểm du lịch trong nước là người bạn đồng hành không thể thiếu trong mọi chuyến du lịch, thăm thân, hoặc đi công tác.
Chương trình Bảo hiểm du lịch trong nước được thiết kế phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của bạn. Bạn sẽ an tâm tuyệt đối cả về tính mạng và sức khỏe trước các rủi ro tai nạn, ốm đau, bệnh tật.
1. Tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn
2. Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn
3. Thương tật tạm thời do tai nạn
4. Tử vong do ốm đau, bệnh tật
5. Hậu quả trong vòng (1) năm kể từ ngày xảy ra tai nạn
Khi rủi ro được bảo hiểm xảy ra, người được bảo hiểm hoặc đại diện người được bảo hiểm cần phải:
a. Thông báo ngay cho MIC gần nhất hoặc khách sạn hay tổ chức du lịch biết trong vòng hai mươi tư (24) giờ trừ trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng theo quy định của pháp luật.
b. Thực hiện những chỉ dẫn của MIC, khách sạn hoặc tổ chức du lịch.
Xem quy tắc bảo hiểm => Xem chi tiết
Mua ngay

Gọi Ngay

Hotline: 1900558891