BẢO HIỂM KẾT HỢP CON NGƯỜI
Mua ngay

Bảo hiểm kết hợp con người là tên của một gói bảo hiểm được sử dụng để bảo vệ một cá nhân hoặc một tập thể trước những rủi ro bất ngờ trong cuộc sống như: Tai nạn, ốm đau, bệnh tật, thai sản…
• Không cần kiểm tra sức khoẻ trước khi nhận bảo hiểm
• Mức bồi thường hấp dẫn, có thể lên đến 50.000.000 vnđ
• Thủ tục tham gia đơn giản
• Không phân biệt tuyến điều trị

Tiền đền bù được thanh toán nhanh chóng, trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm, hồ sơ bồi thường đơn giản

Đặc điểm nổi bật của sản phẩm này

BẢO HIỂM KẾT HỢP CON NGƯỜI

Bảo hiểm kết hợp con người là tên của một gói bảo hiểm được sử dụng để bảo vệ một cá nhân hoặc một tập thể trước những rủi ro bất ngờ trong cuộc sống như: Tai nạn, ốm đau, bệnh tật, thai sản… Chương trình bảo hiểm này thường được sử dụng như một chế độ phúc lợi dành cho nhân viên của mình.
Ngoài ra, bạn cũng có thể tự mua nó với tư cách cá nhân hoặc mua cho gia đình của mình.

Dưới đây là các ưu điểm vượt bậc của chương trình Bảo Hiểm Kết Hợp Con Người đến từ Tổng công ty Bảo hiểm Quân Đội:
• Phí bảo hiểm phải chăng, phù hợp ngân sách với hầu hết các cá nhân và doanh nghiệp.
• Không cần kiểm tra sức khoẻ trước khi nhận bảo hiểm.
• Mức bồi thường hấp dẫn, có thể lên đến 50 triệu.
• Thủ tục tham gia đơn giản.
• Tiền đền bù được thanh toán nhanh chóng, trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm.
• Hồ sơ bồi thường đơn giản.
• Không phân biệt tuyến điều trị.

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

Đối tượng bảo hiểm là Công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam có độ tuổi từ 16 tuổi đến 60 tuổi. 
MIC không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm trả tiền bảo hiểm đối với:
-  Những người bệnh thần kinh, tâm thần, phong.
-  Những người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.
-  Những người đang trong thời gian điều trị thương tật, bệnh tật.

PHẠM VI BẢO HIỂM

1. Điều kiện A: Tử vong do ốm đau, bệnh tật, thai sản
2. Điều kiện B: Tử vong hoặc thương tật thân thể do tai nạn
3. Điều kiện C: Nằm viện và/hoặc phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật, thai sản

Điều kiện A: Trường hợp chết do ốm đau, bệnh tật, thai sản

Trả toàn bộ số tiền bảo hiểm điều kiện A

Điều kiện B: Trường hợp chết hoặc thương tật thân thể do tai nạn

Chết do tai nạn: Trả toàn bộ số tiền bảo hiểm điều kiện B
Thương tật thân thể do tai nạn: Với số tiền bảo hiểm từ 1 đến 20 triệu: Chi trả theo các tỷ lệ được quy định trong Bảng tỷ lệ trả tiền thương tật; Với số tiền bảo hiểm từ 20 triệu đến 50 triệu: Chi trả theo chi phí y tế thực tế hợp lý và chi phí bồi dưỡng 0,1%STBH/ngày điều trị. Tổng số tiền chi trả cho trường hợp thương tật tạm thời không vượt quá số tiền chi trả theo tỷ lệ thương tật quy định trong Bảng tỷ lệ trả tiền thương tật

Điều kiện C: Trường hợp nằm viện và/hoặc phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật, thai sản

Chi trả tiền trợ cấp trong thời gian nằm viện điều trị và chi trả tiền trợ cấp phẫu thuật căn cứ theo Bảng tỷ lệ trả tiền phẫu thuật
Người được bảo hiểm hoặc người đại diện Người được bảo hiểm phải gửi thông báo bằng văn bản cho MIC ngay khi có thể thực hiện được đối với bất kỳ sự kiện nào có thể làm phát sinh trách nhiệm bảo hiểm của MIC và trong mọi trường hợp không vượt quá (30) ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm trừ trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng theo quy định của Pháp luật

HỒ SƠ BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM

Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm
Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bản sao (trích) danh sách người được bảo hiểm
Biên bản tai nạn có xác nhận của cơ quan và/ hoặc chính quyền địa phương hoặc công an nơi người được bảo hiểm bị tai nạn (trường hợp người được bảo hiểm bị tai nạn)
Các chứng từ y tế hợp lệ liên quan đến việc điều trị: Giấy ra viện, Phiếu điều trị, Phiếu mổ (trường hợp phải phẫu thuật), đơn thuốc, biên lai thu tiền viện phí, phim X- quang...
Giấy chứng tử (trường hợp chết)
Trường hợp Người thụ hưởng là người thừa kế hợp pháp phải có thêm Giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp. Trường hợp người được bảo hiểm ủy quyền cho người khác nhận số tiền bảo hiểm, phải có giấy ủy quyền hợp pháp
Các giấy tờ khác theo yêu cầu của MIC (nếu có)
Quy tắc bảo hiểm kết hợp con người => Xem chi tiết

HỒ SƠ BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM

Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm
Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bản sao (trích) danh sách người được bảo hiểm
Biên bản tai nạn có xác nhận của cơ quan và/ hoặc chính quyền địa phương hoặc công an nơi người được bảo hiểm bị tai nạn (trường hợp người được bảo hiểm bị tai nạn)
Các chứng từ y tế hợp lệ liên quan đến việc điều trị: Giấy ra viện, Phiếu điều trị, Phiếu mổ (trường hợp phải phẫu thuật), đơn thuốc, biên lai thu tiền viện phí, phim X- quang...
Giấy chứng tử (trường hợp chết)
Trường hợp Người thụ hưởng là người thừa kế hợp pháp phải có thêm Giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp. Trường hợp người được bảo hiểm ủy quyền cho người khác nhận số tiền bảo hiểm, phải có giấy ủy quyền hợp pháp
Các giấy tờ khác theo yêu cầu của MIC (nếu có)

BẢO HIỂM KẾT HỢP CON NGƯỜI

Bảo hiểm kết hợp con người là tên của một gói bảo hiểm được sử dụng để bảo vệ một cá nhân hoặc một tập thể trước những rủi ro bất ngờ trong cuộc sống như: Tai nạn, ốm đau, bệnh tật, thai sản… Chương trình bảo hiểm này thường được sử dụng như một chế độ phúc lợi dành cho nhân viên của mình.
Ngoài ra, bạn cũng có thể tự mua nó với tư cách cá nhân hoặc mua cho gia đình của mình.

Dưới đây là các ưu điểm vượt bậc của chương trình Bảo Hiểm Kết Hợp Con Người đến từ Tổng công ty Bảo hiểm Quân Đội:
• Phí bảo hiểm phải chăng, phù hợp ngân sách với hầu hết các cá nhân và doanh nghiệp.
• Không cần kiểm tra sức khoẻ trước khi nhận bảo hiểm.
• Mức bồi thường hấp dẫn, có thể lên đến 50 triệu.
• Thủ tục tham gia đơn giản.
• Tiền đền bù được thanh toán nhanh chóng, trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm.
• Hồ sơ bồi thường đơn giản.
• Không phân biệt tuyến điều trị.

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

Đối tượng bảo hiểm là Công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam có độ tuổi từ 16 tuổi đến 60 tuổi. 
MIC không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm trả tiền bảo hiểm đối với:
-  Những người bệnh thần kinh, tâm thần, phong.
-  Những người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.
-  Những người đang trong thời gian điều trị thương tật, bệnh tật.

PHẠM VI BẢO HIỂM

1. Điều kiện A: Tử vong do ốm đau, bệnh tật, thai sản
2. Điều kiện B: Tử vong hoặc thương tật thân thể do tai nạn
3. Điều kiện C: Nằm viện và/hoặc phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật, thai sản

Điều kiện A: Trường hợp chết do ốm đau, bệnh tật, thai sản

Trả toàn bộ số tiền bảo hiểm điều kiện A

Điều kiện B: Trường hợp chết hoặc thương tật thân thể do tai nạn

Chết do tai nạn: Trả toàn bộ số tiền bảo hiểm điều kiện B
Thương tật thân thể do tai nạn: Với số tiền bảo hiểm từ 1 đến 20 triệu: Chi trả theo các tỷ lệ được quy định trong Bảng tỷ lệ trả tiền thương tật; Với số tiền bảo hiểm từ 20 triệu đến 50 triệu: Chi trả theo chi phí y tế thực tế hợp lý và chi phí bồi dưỡng 0,1%STBH/ngày điều trị. Tổng số tiền chi trả cho trường hợp thương tật tạm thời không vượt quá số tiền chi trả theo tỷ lệ thương tật quy định trong Bảng tỷ lệ trả tiền thương tật

Điều kiện C: Trường hợp nằm viện và/hoặc phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật, thai sản

Chi trả tiền trợ cấp trong thời gian nằm viện điều trị và chi trả tiền trợ cấp phẫu thuật căn cứ theo Bảng tỷ lệ trả tiền phẫu thuật
Người được bảo hiểm hoặc người đại diện Người được bảo hiểm phải gửi thông báo bằng văn bản cho MIC ngay khi có thể thực hiện được đối với bất kỳ sự kiện nào có thể làm phát sinh trách nhiệm bảo hiểm của MIC và trong mọi trường hợp không vượt quá (30) ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm trừ trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng theo quy định của Pháp luật

HỒ SƠ BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM

Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm
Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bản sao (trích) danh sách người được bảo hiểm
Biên bản tai nạn có xác nhận của cơ quan và/ hoặc chính quyền địa phương hoặc công an nơi người được bảo hiểm bị tai nạn (trường hợp người được bảo hiểm bị tai nạn)
Các chứng từ y tế hợp lệ liên quan đến việc điều trị: Giấy ra viện, Phiếu điều trị, Phiếu mổ (trường hợp phải phẫu thuật), đơn thuốc, biên lai thu tiền viện phí, phim X- quang...
Giấy chứng tử (trường hợp chết)
Trường hợp Người thụ hưởng là người thừa kế hợp pháp phải có thêm Giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp. Trường hợp người được bảo hiểm ủy quyền cho người khác nhận số tiền bảo hiểm, phải có giấy ủy quyền hợp pháp
Các giấy tờ khác theo yêu cầu của MIC (nếu có)
Quy tắc bảo hiểm kết hợp con người => Xem chi tiết

HỒ SƠ BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM

Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm
Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bản sao (trích) danh sách người được bảo hiểm
Biên bản tai nạn có xác nhận của cơ quan và/ hoặc chính quyền địa phương hoặc công an nơi người được bảo hiểm bị tai nạn (trường hợp người được bảo hiểm bị tai nạn)
Các chứng từ y tế hợp lệ liên quan đến việc điều trị: Giấy ra viện, Phiếu điều trị, Phiếu mổ (trường hợp phải phẫu thuật), đơn thuốc, biên lai thu tiền viện phí, phim X- quang...
Giấy chứng tử (trường hợp chết)
Trường hợp Người thụ hưởng là người thừa kế hợp pháp phải có thêm Giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp. Trường hợp người được bảo hiểm ủy quyền cho người khác nhận số tiền bảo hiểm, phải có giấy ủy quyền hợp pháp
Các giấy tờ khác theo yêu cầu của MIC (nếu có)
Mua ngay

Gọi Ngay

Hotline: 1900558891