BẢO HIỂM TAI NẠN HỘ SỬ DỤNG ĐIỆN
Mua ngay

Chỉ từ 28.000 đồng/năm/hộ gia đình, từng thành viên trong hộ gia đình đều đã được bảo vệ. Đây là mức phí mà bất cứ hộ gia đình nào cũng có thể chi trả để có được sự yên tâm cho cá nhân và người thân trong gia đình. Hơn thế nữa, các thành viên khác trong gia đình dù không có tên trong sổ hộ khẩu nhưng sống cùng với chủ hợp đồng sử dụng điện cũng được bảo hiểm mà không phải đóng thêm phụ phí.

Với tính nhân văn và mức phí cạnh tranh của sản phẩm, Tổng công ty Bảo hiểm Quân Đội muốn mang đến cho Khách hàng một sản phẩm bảo hiểm thiết thực với mức phí rất nhỏ, góp phần bảo vệ sức khỏe cho Khách hàng.

Đặc điểm nổi bật của sản phẩm này

 

BẢO HIỂM TAI NẠN HỘ SỬ DỤNG ĐIỆN

Theo thống kê, trong các năm qua, số lượng thiết bị điện trong gia đình tăng nhanh để phục vụ nhiều hơn các nhu cầu sinh hoạt của người dân. Đi cùng với sự tiện lợi của các thiết bị điện, tai nạn điện là một trong những loại tai nạn nguy hiểm, khả năng gây thương tật cao và lấy đi tính mạng của nhiều người chỉ vì một sự cố nhỏ. Hiện nay, không ít các trường hợp bị tai nạn điện dẫn đến tử vong như tai nạn do sử dụng ấm điện đun nước, tai nạn do vừa sạc pin vừa sử dụng điện thoại, tai nạn do hở đường dây hoặc phích cắm điện. Tham gia Bảo hiểm Tai nạn hộ sử dụng điện, hộ gia đình sử dụng điện (bao gồm chủ hộ và các thành viên trong gia đình) sẽ nhận được quyền lợi bảo hiểm khi không may gặp rủi ro trong quá trình sử dụng các thiết bị điện.
Chỉ từ 28.000 đồng/năm/hộ gia đình, từng thành viên trong hộ gia đình đều đã được bảo vệ. Đây là mức phí mà bất cứ hộ gia đình nào cũng có thể chi trả để có được sự yên tâm cho cá nhân và người thân trong gia đình. Hơn thế nữa, các thành viên khác trong gia đình dù không có tên trong sổ hộ khẩu nhưng sống cùng với chủ hợp đồng sử dụng điện cũng được bảo hiểm mà không phải đóng thêm phụ phí.
Với tính nhân văn và mức phí cạnh tranh của sản phẩm, Tổng công ty Bảo hiểm Quân Đội muốn mang đến cho Khách hàng một sản phẩm bảo hiểm thiết thực với mức phí rất nhỏ, góp phần bảo vệ sức khỏe cho Khách hàng.
1. Tử vong hoặc bị thương tật thân thể do ảnh hưởng trực tiếp từ dòng điện.
2. Trường hợp người có hành động cứu người, tài sản bị tai nạn dẫn đến chết hoặc bị thương do ảnh hưởng trực tiếp từ dòng điện.
Người được bảo hiểm hoặc Người đại diện người được bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho MIC ngay khi có thể thực hiện được đối với bất kỳ sự kiện nào có thể làm phát sinh khiếu nại và trong mọi trường hợp không vượt quá ba mươi (30) ngày kể từ khi xảy ra sự kiện bảo hiểm trừ trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng theo quy định của pháp luật.
Xem quy tắc bảo hiểm => Xem chi tiết

BẢO HIỂM TAI NẠN HỘ SỬ DỤNG ĐIỆN

Theo thống kê, trong các năm qua, số lượng thiết bị điện trong gia đình tăng nhanh để phục vụ nhiều hơn các nhu cầu sinh hoạt của người dân. Đi cùng với sự tiện lợi của các thiết bị điện, tai nạn điện là một trong những loại tai nạn nguy hiểm, khả năng gây thương tật cao và lấy đi tính mạng của nhiều người chỉ vì một sự cố nhỏ. Hiện nay, không ít các trường hợp bị tai nạn điện dẫn đến tử vong như tai nạn do sử dụng ấm điện đun nước, tai nạn do vừa sạc pin vừa sử dụng điện thoại, tai nạn do hở đường dây hoặc phích cắm điện. Tham gia Bảo hiểm Tai nạn hộ sử dụng điện, hộ gia đình sử dụng điện (bao gồm chủ hộ và các thành viên trong gia đình) sẽ nhận được quyền lợi bảo hiểm khi không may gặp rủi ro trong quá trình sử dụng các thiết bị điện.
Chỉ từ 28.000 đồng/năm/hộ gia đình, từng thành viên trong hộ gia đình đều đã được bảo vệ. Đây là mức phí mà bất cứ hộ gia đình nào cũng có thể chi trả để có được sự yên tâm cho cá nhân và người thân trong gia đình. Hơn thế nữa, các thành viên khác trong gia đình dù không có tên trong sổ hộ khẩu nhưng sống cùng với chủ hợp đồng sử dụng điện cũng được bảo hiểm mà không phải đóng thêm phụ phí.
Với tính nhân văn và mức phí cạnh tranh của sản phẩm, Tổng công ty Bảo hiểm Quân Đội muốn mang đến cho Khách hàng một sản phẩm bảo hiểm thiết thực với mức phí rất nhỏ, góp phần bảo vệ sức khỏe cho Khách hàng.
1. Tử vong hoặc bị thương tật thân thể do ảnh hưởng trực tiếp từ dòng điện.
2. Trường hợp người có hành động cứu người, tài sản bị tai nạn dẫn đến chết hoặc bị thương do ảnh hưởng trực tiếp từ dòng điện.
Người được bảo hiểm hoặc Người đại diện người được bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho MIC ngay khi có thể thực hiện được đối với bất kỳ sự kiện nào có thể làm phát sinh khiếu nại và trong mọi trường hợp không vượt quá ba mươi (30) ngày kể từ khi xảy ra sự kiện bảo hiểm trừ trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng theo quy định của pháp luật.
Xem quy tắc bảo hiểm => Xem chi tiết
Mua ngay

Gọi Ngay

Hotline: 1900558891